Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Welkom Bij KiVoZorg

Voor mensen van 0-100+ jaar die extra zorg en/of begeleiding nodig hebben. 

Voor Dagopvang, dagbesteding, 

Buitenschoolse begeleiding en

logeeropvang kind en jeugd verwijzen wij u 

voorlopig door naar onze 

zusteronderneming:

Huidig zorgaanbod kind en jeugd:

- Ambulante begeleiding

- Kindervoedingsadvies

- Kinderyoga

- Bikkeltraining

- Coaching (jongeren coach, kindercoach en gezinscoach

0