Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Welkom Bij KiVoZorg

Voor mensen van 0-100+ jaar die extra zorg en/of begeleiding nodig hebben. 

Gezinscoach

Wat doet een gezinscoach?

De gezinscoach helpt bij alles wat nodig is om een gezin weer op de rails te krijgen. Hij praat met ouders en kinderen, werkt met hen samen, helpt bij praktische zaken, bezoekt samen met de ouders instanties en ondersteunt waar dat nodig is. Het belangrijkste in het werk van de gezinscoach is ervoor te zorgen dat de ouder(s) weer verantwoordelijkheid leren nemen voor alle verschillende gezinstaken.

In deze gezinnen kunnen problemen zijn op het gebied van:

  • opvoeding van de kinderen
  • relaties
  • geld of schulden
  • wonen
  • overlast in de buurt
  • werk of onderwijs
  • gezondheid
  • veiligheid

U kunt uw kind aanmelden via het aanmeldformulier onder het menuknopje--> Contact

0